loading

驻专讟讬 诪讜爪专:

10 讙讘注讜诇讬诐 砖诇 讜专讜讚 讙'讬驻住讜

诪专讗讛 讚诪讜讬 讞诇讜诐 注诐 讝专 讛爪讜注谞讬诐 讛诪拽住讬诐 讛讝讛 讘讜讜专讜讚 讘讛讬专. 驻专讞讬诐 诪拽住讬诪讬诐 讗诇讛 讬讜爪专讬诐 讗讜讜讬专讛 讬驻讛 诪讗讜讚 注诐 住专讟 转讞专讛 诇讘谉.

专讬讗讚 驻专讞讬诐- 讞诇讜诐 诪注讜谞谉 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐 拽讜讚 诪讜爪专: KSA022
讚讜讙诪讛 转诪讜谞转 诪专讗讛 住讟谞讚专讟讬-讙讬专住讛

讘讞专 转讗专讬讱 讗住驻拽讛

  • 讘讞专 讗转 讛诪讬讚讛 砖诇讱

诇讛讜住讬祝 诇住诇    讘讞讝专讛

 

讝专讬 驻专讞讬诐 驻讜驻讜诇专讬讬诐 讗讞专讬诐 注讘讜专 专讬讗讚: