loading

驻专讟讬 诪讜爪专:

20 讜专讚讬诐 讗讚讜诪讬诐 讜讜专讜讚讬诐 讘讝专

10 讜专讚讬诐 讜 -10 讜专讚讬诐 讗讚讜诪讬诐 注诐 讞讜诪专讬 诪讬诇讜讬- Gypsophila & Pittosporum 注讟讜驻讬诐 讬驻讛 讘讘讚, 拽砖讜专讬诐 讘拽砖转 住专讟 讜专讜讚

专讬讗讚 驻专讞讬诐- 20 讜专讚讬诐 诪注讜专讘讬诐 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐 拽讜讚 诪讜爪专: KSA032
讚讜讙诪讛 转诪讜谞转 诪专讗讛 住讟谞讚专讟讬-讙讬专住讛

讘讞专 转讗专讬讱 讗住驻拽讛

  • 讘讞专 讗转 讛诪讬讚讛 砖诇讱

诇讛讜住讬祝 诇住诇    讘讞讝专讛

 

讝专讬 驻专讞讬诐 驻讜驻讜诇专讬讬诐 讗讞专讬诐 注讘讜专 专讬讗讚: